Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Beyin, vücudun ve sinir sisteminin en önemli organıdır. Beyin insan vücudu için hayatta kalma şartıdır.  Şekil olarak beyin ikiye ayrılır: sağ lob ve sol lob. Sağ lob: gerçekçidir. Matematiksel işlemlerle ilgilenir.  Sol lob: duygusaldır. Görsel ve işitsel konularla ilgilenir.

Anne karnından doğduğumuz anda beyinde ortalama 80 milyon nöronla doğarız. Bu nöron sayısı yaş ile birlikte zamanla azalmaktadır. Bu nöronlar birbirine sinaps denilen bağlantı noktaları ile birbirine bağlanmaktadır. Beyin gelişimi ise nöronların sayısı ile değil de aralarında bağlantı ile ilgilidir.

Beyin ve sinir cerrahisi, ilgilendiği organ nedeniyle en karmaşık, zor ve uzmanlık gerektiren bir bölümdür.

Beyin ve Sinir Cerrahisi, beyinde veya omurilik dokusundan dolayı ya da bulunan bu dokulara etki eden tümörlerin tedavileridir. Bununla birlikte Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümü oluşan beyin anevrizması, bel fıtığı gibi omurga hastalıkları, doğuştan gelen sinir sistemi hastalıkları, damar tıkanıkları, beyin kanaması gibi gerçekleşen hastalıkların cerrahi tedavisidir. 

Genel Beyin ve Sinir Cerrahisi Uygulamaları ;

Vasküler ve endovasküler beyin cerrahisi

Omurga beyin cerrahisi

Periferik sinir cerrahisi (Periferik Damar Hastalıkları)

Stereotaktik, fonksiyonel ve epilepsi beyin cerrahisi

Onkoloji beyin cerrahisi

Kafatası tabanı ameliyatı

Pediatrik beyin cerrahisi

Beyin ve sinir cerrahisi hangi hastalıklara bakar?

Kafa veya boyuna alınan travmalar

Sinir sisteminde oluşan tümörler

Boyun fıtığı

Bel fıtığı

Doğumla gelen sinir sistemi hastalıkları

Damar tıkanıkları

Var olan kronik ağrılar

Skolyoz hastalığı

Anevrizma

Hidrosefali

Beyin kanamaları

Beyin damar hastalıkları

Beyin damar hastalıkları üç çeşittir. Beyinde bulunan damarların bazı durumlar nedeni ile tıkanması, daralması ve damara verdiği zarar ile kanın damar dışına çıkmak istemesiyle oluşan durumlardır.

Beyin damar daralması

Beyin damar tıkanması

Beyin damar kanaması

Beyin damar hastalıkları, beyin damarlarının daralma veya tıkanması meydana gelen olay iskemi beyin damar hastalığı, beyin damarının yırtılması ile kanın beyin içine akmasına beyin kanaması denilir. Beyin damar hastalıkları sonucu kişilerde felç, konuşma ve görme bozuklukları, denge bozuklukları, bilinç bozukluğu gibi durumlar ortaya çıkabilir. Beyin damar hastalıkları sonucunda oluşan bu durumların hafifliği veya kalıcı olmayışı verilen önemi azaltmamalıdır. Tam tersine hastanın hem çevresindeki kişilerle hem de hekimle ilişkisi daha iyi olmalı ve bu konu ciddiye alınarak oluşabilecek riskler için önlem alınmalıdır.

Hekimlerimiz

OP. DR. Mehmet Koparan

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)