CAS Bilişsel Değerlendirme Sistemi

CAS (Cognitive Assessment System) yani Bilişsel Değerlendirme Sistemi anlamına gelir. Bu analiz İstanbul Üniversitesi öncülüğünde Türkiye Standardizasyonu yapılarak Türkçe ’ye kazandırılmıştır. CAS analizi çocuğun almış olduğu eğitim sayesinde sonradan öğrendiği bilgilere ihtiyaç duymadan çocuğu değerlendirebilme imkânı sağlar. Böylece çocuk bilgi eksikliği nedeni ile testlerde başarısız olmayacağından doğal öğrenebilme performansını ortaya koyacaktır. Hem klinik hem de nörolojik olarak değerlendirme yapan CAS analizi oldukça geniş bir alanda değerlendirmeleri ile güncel bir ölçüm tekniğidir. Cognitive Assessment System- CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) 5-17 yaşları arasındaki çocukların bilişsel işlemlerini değerlendirmek için yapılandırılmıştır. CAS, PASS Teorisinden (Planning-Planlama, Attention-Dikkat, Simultaneous-Eşzamanlı, Successive-Ardıl) türetilmiştir. CAS’ in kullanım alanları; • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Değerlendirilmesi • Öğrenme Güçlüğü Olanların Değerlendirilmesi • Zihinsel Engelli Olanların Değerlendirilmesi • Travmatik Beyin Hasarı Olanların Değerlendirilmesi • Ciddi Duygusal Bozuklukları Olanların Değerlendirilmesi • Üstün Zekalı Çocukların Değerlendirilmesi • Planlama Problemleri Olanların Belirlenmesi • Başarının Önceden Kestirilmesi Analiz uygulaması sonucunda yukarıda belirtilen alanlar ayrıntılı bir şekilde değerlendirilerek yorumlanmakta, öğrencinin güçlü yönleri ve geliştirilmesi ile akademik başarı sağlayacağı yönleri ortaya konmaktadır

Hekimlerimiz