Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Solunum sisteminde tutuluma neden olarak akciğer fonksiyonlarını olumsuz etkileyen, buna bağlı olarak öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum, horlama, balgam, öksürürken kan gelmesi, göğüs, sırt ve omuz ağrıları, geceleri terleme, ateş, iştahsızlık, kilo kaybı gibi sorunlara yol açan hastalıklar göğüs hastalıkları olarak adlandırılır. Bu hastalıklara ilişkin tanı ve tedavi işlemleri, Mediline Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümümüzde uzman hekim kadrosu ve modern teknolojik donanımı ile hizmet verilmektedir.

Sıkça Görülen Göğüs Hastalıkları 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH): Sigara kullanımı ile yakından ilişkili olup, 40 yaş üstü popülasyonda %10’a varan oranlarda ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen toplumda çoğu hastanın tanısı yoktur. Birçok kişi hasta olduğunun farkında olmayıp, şikayetlerini içtikleri sigara ile ilişkilendirmektedir. Öksürük, balgam ve nefes darlığı şikayetlerinden birisi ya da birkaçı var ise ve tekrarlıyorsa mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalı ve nefes testi yapılmalıdır. Erken tanı ve tedavi önemlidir. Sigaranın bırakılması en önemli tedavi yaklaşımıdır.

Astım ve Alerjik Akciğer Hastalıkları: Çocuklukta %10, erişkin dönemde %5 oranlarında görülen, hava yollarında yaygın daralma atakları ile seyreden, ailevi yatkınlık olan bir hastalıktır. Allerjik bünyede olanlarda daha sıktır. Uygun tanı, tedavi ve yaşam tarzında yapılacak düzenlemelerle, hastalıksız kişiler kadar rahat bir yaşam sürülmesi mümkün olan bir hastalıktır.

Akciğer Kanseri: Sigara ilişkili olup %90 oranla sigara kullanan kişilerde gelişmektedir. Görülme sıklığı yaş ile birlikte artar ve genellikle 50 yaş üzerinde ortaya çıkar. Tanı gecikmesinin sık olduğu hastalıklardandır. Solunumsal şikayetlerin yanı sıra kan tükürme, kilo kaybı, halsizlik, göğüs ağrısı gibi yakınmalar da eşlik edebilir. Sigara içen her erişkin bu yakınmalar olduğunda en kısa zamanda göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalı ve gereken olgularda, bilgisayarlı tomografi ve bronkoskopi (hava yollarının ışıklı optik aletlerle görüntülenerek incelenmesi) gibi ileri testler yapılmalıdır.

Zatürre (Pnömoni): Kış aylarında mevsimsel artış gösteren, akciğerlerin enfeksiyon hastalığıdır. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda yaşam riski oluşturan önemli hastalıklar arasındadır. Ateş, öksürük , balgam sık görülen şikayetlerdir. Ağır vakalarda nefes darlığı da eşlik eder. Erken tanı ve tedavi ile sonuçlar yüz güldürücüdür. Riskli popülasyonun aşılanması korunmada büyük önem taşır.

Akciğer embolisi (Pulmoner emboli): Akciğer damarlarının çoğu zaman bacak toplar damarlarından gelen pıhtı ile tıkanması ile oluşan, kişileri solunum ve dolaşım yetmezliğine sokma riski olan önemli bir hastalıktır. Aşırı kilo, hareketsizlik, geçirilmiş ameliyatlar, kazalar, bazı hormonal ve metabolik bozukluklar ortaya çıkma riskini artırır. Erken tanı ve tekrarlamasını önleyici tedavi hayati önem taşır.

Akciğer Fibrozisi: İleri yaşta giderek artan sıklıkta görülen akciğerin esnek dokusunun katılaşmasına yol açan nedeni bilinmeyen bir hastalıktır. Solunum yetmezliği ile hayatı tehdit edebilir.

Akciğer Sönmesi (Pnömotoraks): Başka bir hastalığın sonucu olarak ya da tıbbî müdahale esnasında ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda sebepsiz yere oluştuğu da gözlenmektedir. Göğüs ağrısı, öksürük ve nefes darlığı belirtileri veren hastalığın acilen tedavi edilmesi gerekir.

Sarkoidoz: Bağışıklık sisteminin anormal çalışmasından kaynaklanan, kalp, karaciğer, dalak, beyin, göz, lenf düğümleri ile özellikle akciğeri etkileyen sistemik bir hastalıktır. Bulaşıcı olmayan bu hastalığın tam olarak nedeni belli değildir. Hastalığın teşhisi için kan ve idrar tahlillerinin yapılması ,akciğer röntgeni ve akciğer tomografisi gerekir.

Plörezi: Akciğer zarları arasındaki boşluğun çeşitli nedenler ile olması gerekenden fazla sıvı ile dolmasıdır. Plörezi, başlı başına bir hastalık olmasından çok, farklı bir hastalık belirtisi olarak kabul edilmelidir. Verem, akciğer kanseri, akciğer zarı kanseri, akciğer apsesi ile zatürre gibi hastalıklar sıvı birikimine sebep olabilir.

Sigara ile İlgili Hastalıklar ve Bırakma Yöntemleri: Sigaranın insan sağlığına olan pek çok etkisi olsa da en ciddi sonuçların görüldüğü başlıca alan göğüs bölgesidir. Bu nedenle göğüs hastalıkları biriminde sigara kaynaklı oluşan hastalıkların tedavisi yapılmaktadır. Öte yandan sigara bağımlılığı olan bireyler için sigara bırakma yöntemleri anlatılmakta ve kişi kabul ettiği taktirde tedavi için süreç başlatılmaktadır.

Uyku Apnesi: Uyku esnasında solunumun durması anlamına gelir. Gündüz artan uykululuk hali ve horlama gibi belirtiler uyku bozukluklarının sık görülen belirtisidir. Kesin tanı için hasta, uyku laboratuarında bir gece değerlendirilir. Bu esnada solunum eforu, uyku evreleri, hava akımı, elektrokardiyografi, elektroensefalografi, elektromiyografi, arousal ve oksijen satürasyonu ögeleri kayıt altına alınır. Böylece apne olup olmadığı, varsa sıklığı, ne kadar sürdüğü ve apnenin genel vücut fonksiyonlarına olan etkisi değerlendirilmiş olmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Kliniğimizde başlıca takip ve tedavi edilen hastalıklar;

Akciğer kanseri tanı ve tedavisi

Allerjik akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi

Obstrüktif akciğer hastalıkları (astım, KOAH, bronşektazi) tanı ve tedavisi

Kronik öksürükler

Pnömoni (zatürre)

Plörezi (akciğer zarında sıvı birikmesi)

Sarkoidoz (Tüm doku ve organları tutabilen ve nedeni tam olarak bilinmeyen, sistemik bir hastalıktır)

Pnomotoraks (akciğerin sönmesi)

Pulmoner Emboli (akciğer embolisi)

Sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemler

Solunum fizyoterapisi

Solunum fizyoloji laboratuvarı biriminde solunum fonksiyon testleri

Bronkoskopi ünitesi

Uyku laboratuarı

Yoğun bakımda veya serviste yatan hastalara noninvaziv mekanik ventilasyon da uygulanabilmektedir. Ek olarak gelişen teknolojik olanakları yakından izleyerek radyolojik görüntüleme olanakları da en etkin şekilde kullanılmaktadır.

Hekimlerimiz

Doç. Dr. Ersin Şükrü ERDEN

Göğüs Hastalıkları