Kulak-Burun-Boğaz

Kulak-Burun-Boğaz

Poliklinik, laboratuvar, radyolojik tetkikler ve odiyolojik tetkikler sonrası hastalarımızın hemen tamamında hastanemizde tanı koyup tedaviye geçilmektedir. KBB muayene odaları klasik muayene gereçlerinin yanı sıra endoskopik muayenelere de olanak veren endovizyon sistemi ile donatılmıştır.

Ameliyathanelerimizde hastanın konforu ve başarılı bir ameliyat sürecine katkı sağlayacak gerekli cerrahi setlerle donatılmıştır. Bu setler, endoskopik sinüs cerrahisi, orta kulak ve mastoid cerrahisi alanlarındaki hekim pratiğine katkı sağlayan donanımlar olarak ön plana çıkmaktadır. Ameliyathanelerimizde baş ve boyun bölgesinin büyük kanserlerinin ameliyatları da başarıyla gerçekleştirecek tıbbi donanım, hekim kadrosu ve yoğun bakım hizmetleri bulunmaktadır.

Hastanelerimiz Bünyesinde Tedavi Edilen KBB Hastalıklarının Belli Başlıları

OTOLOJİ VE NÖROOTOLOJİ (KULAĞI VE KULAKLA BEYİNİ ORTAK İLGİLENDİREN HASTALIKLAR)

Dış kulak yolunun tüm hastalıkları, kulak tümörleri

Orta kulak hastalıkları: Akut ve kronik iltihapları, kolesteatom cerrahisi, orta kulakta sıvı birikimleri, orta kulak ve iç kulak bağlantısında kireçlenme (otoskleroz)

İç kulak ve Gerisinin Rahatsızlıkları: Labirentit, Vestibüler Nörinit gibi iç kulağın iltihabi rahatsızlıkları Meniere Hastalığı, Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo gibi baş dönmesinin ön planda olduğu rahatsızlıklar

RİNOLOJİ VE ALLERJİ (BURUN HASTALIKLARI)

Burun kemiği eğrilikleri,konka (burun eti) problemleri, polipler ve burun içi kanserleri • Akut ve kronik sinüzitleri tedavileri • Mevsimsel ve Süregen Alerjik Burun Nezleleri

STOMATOLOJİ VE OROFARENKS HASTALIKLARI

Ağız İçinin iltihabi, kistik ve tümöral hastalıkları

Bademciklerin ve geniz etinin iltihapları ve büyümeleri

Horlama sebepleri ve tedavileri (Uyku apnesi)

LARENGOLOJİ

Ses teli ve civarının iltihabi hastalıkları(Larenjit), ses teli nodüller, gırtlak kanserleri

Konuşma bozuklukları

BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ HASTALILARI

Tükürük bezlerinin (kulak önü, çene altı ve dilaltı) iltihabi hastalıkları ve tümöral şişlikleri, tiroid bezi cerrahisi; boyundaki kitlelere (şişlik) yaklaşım onların sebeplerinin aranması ve gerekirse ameliyatla tedavileri, tiroglossal kistlerin ve sinüslerin tedavileri. Baş-boyun bölgesinin tüm kanserleri orofarenks (ağız içi), dil, çene

MAKSİLLOFASİAL VE FASİAL PLASTİK CERRAHİ

Burun estetiği, kepçe kulak benzeri estetik operasyonlar

Alt ve üst çene kırıklarının cerrahi tedavileri, çene ve yüz kemiklerinin hastalıkları ve tedavisi

Hekimlerimiz

OP. DR. NECDET ÖZER

Kulak-Burun-Boğaz

OP. DR. AHMET SACİD ÖZBAY

Kulak-Burun-Boğaz